Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I:  www.lzs.si


Sporočilo za javnost

 

 

  66 odstotkov odraslih Slovencev ima težave s

povišanim krvnim tlakom

 

Letos bomo četrtek, 17. maj, že štirinajstič obeležili kot svetovni dan hipertenzije, ki ga je Svetovna liga za hipertenzijo letos razširila v akcijo Globalnih meritev krvnega tlaka – Mesec meritev maj 2018. Globalni akciji osveščanja o tveganju in problematiki povišanega krvnega tlaka, ki tokrat poteka pod sloganom 'Poznate svoje številke?', se je ponovno pridružila tudi Lekarniška zbornica Slovenije. »Naš cilj je, da opravimo meritve krvnega tlaka pri čim več posameznikih in s tem prispevamo k večjemu zavedanju o hipertenziji v slovenski populaciji,« je povedala nacionalna koordinatorica projekta Farmacevtske skrbi pri hipertenziji Ivanka Brus, mag. farm., spec.

 

Ob tem ljudi pozivajo, da obiščejo najbližjo lekarno, kjer bodo zanje brezplačno se n a d a l j u j e ....

 

 

 

 

FARMAKOVIGILANCA IN LEKARNIŠKI FARMACEVTI

Uvod

Poročanje o neželenih učinkih zdravil je pomemben ukrep, s katerim lahko izboljšamo varnost zdravil za bolnike in njihovo zdravljenje po vsem svetu. Manj je znano, kako poročanje dejansko poteka in kaj se zgodi s podatki, ko so zbrani.

Pomemben člen v sistemu farmakovigilance smo tudi farmacevti v lekarnah, ki nas zakonodaja obvezuje k poročanju o neželenih učinkih zdravil, hkrati pa smo kot najbolj dostopni zdravstveni delavci s svojim širokim znanjem o tem v najustreznejšem položaju za prepoznavanje in svetovanje o neželenih učinkih zdravil se n a d a l j u j e

Sporočilo za javnost

 

STORITEV PREGLED UPORABE ZDRAVIL V LEKARNAH

 

 (Ljubljana, 6 april, 2017)

Dobro počutje in zdravje sta ključ do kakovostnejšega življenja. Odslej se lahko ob posvetu o svojih zdravilih in drugih izdelkih za varovanje zdravja, z magistrom farmacije pacienti individualno posvetujejo tudi v bližnji lekarni. S storitvijo pregled uporabe zdravil, ki je na voljo vse leto, bodo ob strokovnem pogovoru pacientom svetovali o pravilni uporabi zdravil in odgovorili na njihova vprašanja.

 

O svojih zdravilih, izdanih na recept in brez recepta, in drugih izdelkih za varovanje zdravja se pacienti posvetujejo z magistrom farmacije v lekarni, ki ob pogovoru preverijo razumevanje pacientovega zdravljenja z zdravili, prepoznajo morebitne težave kot posledice napačne rabe zdravil in predlagajo ukrepe.

 

 Pregled uporabe zdravil je priporočljiv za vsakogar, ki za odpravo ali lajšanje zdravstvenih težav uporablja zdravila, izdana na recept ali brez recepta, prehranska dopolnila in druge izdelke. Še posebej pa je priporočljiv za vse, ki uporabljajo 5 ali več zdravil sočasno in/ali več odmerkov zdravil na dan. Po mnenju Lekarniške zbornice Slovenije bi zlasti kronični bolniki, ki prejemajo več zdravil sočasno morali imeti enkrat letno možnost do farmacevtove svetovalne storitve pregled uporabe zdravil v okviru redne zdravstvene oskrbe, zagotovljeno iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

 Pregled uporabe zdravil poteka kot individualen pogovor med   s e  n a d a l j u j e

Odpadna zdravila - kako ravnati z njimi?

Odpadna zdravila so definirana kot
   - neuporabna zdravila in
   - ostanki zdravil,
     vključno z njihovo stično ovojnino in embalažo,
     ki ovija stično ovojnino neuporabnega zdravila
     ali ostanke zdravil.

 

Odpadnih zdravil ne mečite v koš,
ampak jih vrnite v lekarno!

 

Podrobne informacije o tem, kako ravnati z odpadnimi zdravili ter katera in kako jih oddate, si preberite v letaku.

 

Letak - Odpadna zdravila

VABILO k izpolnjevanju Ankete za magistre farmacije v lekarniški dejavnosti

 Vabimo vas k izpolnjevanju Ankete, s katero želimo spoznati pričakovanja, želje in potrebe sedanjih in bodočih prostovoljnih članov Lekarniške zbornice Slovenije.

ANKETA j e namenjena nosilcem lekarniške dejavnosti, magistrom farmacije.

 Vaše sodelovanje nam bo v pomoč pri načrtovanju razvoja stanovske organizacije v skladu z vašimi pričakovanji.

 Do ankete dostopate s klikom na besedo ANKETA oziroma na povezavi: http://izobrazevanje.lzs.si/a/122343  

 Hvala za vaše sodelovanje!
 

Postanite član
Lekarniške zbornice Slovenije

Verjamemo, da opravljate svoje delo farmacevta z mislijo za dobrobit svojih pacientov, da ste seznanjeni s pomembnimi novostmi na svojem področju in da svoj poklic opravljate v skladu s svojimi strokovnimi načeli in z veseljem.

Radi bi vas povabili, da postanete naš ugledni član. Članstvo prav vsakega izmed vas v Lekarniški zbornici Slovenije nas bo še bolj okrepilo in nam dalo še večji ugled ter nam pomagalo pri uresničevanju našega poslanstva.

Prijavnica

Letak

 


Izjava za javnost: 24 let se je razvijal in končno razvil

Sprejem novega Zakona o lekarniški dejavnosti vključuje pozitivne premike v lekarniški stroki

 Ljubljana, 26. januar 2017

  

S 27. januarjem začne veljati nov Zakon o lekarniški dejavnosti, ki prinaša številne pozitivne spremembe za paciente in vpeljuje napredek stroke preteklih 24 let, od časa zadnjega sprejetega lekarniškega zakona.

 

Ključni pozitivni premiki se nanašajo na svetovanje pacientom s strani magistrov farmacije, licence za magistre farmacije, večjo skrb za paciente, zakon pa sledi tudi sodobnemu lekarništvu, ki se postavlja ob bok drugim evropskim državam.

 

Za zagotavljanje dostopnosti do zdravil vsem prebivalcem, se v novem zakonu opredeljuje mreža lekarn za ohranjanje dostopnosti prebivalstva do zdravil.

 

Zakon na novo opredeljuje brezšivno skrb, vpeljuje klinično farmacijo in farmacevtsko obravnavo pacienta.

 

Uvedba brezšivne skrbi omogoča zagotavljanje neprekinjene farmacevtske obravnave pacienta pri prehajanju med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva. Slednje pomeni aktivno medsebojno izmenjavo informacij o zdravljenju z zdravili pri posameznem pacientu.

 

Klinična farmacijaobsega aktivnosti in storitve magistra farmacije za celovito osebno obravnavo pacienta, optimalno in racionalno uporabo zdravil in vključuje njegovo sodelovanje v zdravstvenem timu pri obravnavi posameznega pacienta ter pripravo sistemskih rešitev in razvojno-raziskovalnih projektov na področju zdravljenja z zdravili.  se  n a d a l j u j e

Poiščite najbližjo lekarno

Oglejte si seznam dežurnih lekarn
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane