Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Razpisi in zaposlitve

22.05.2020 |

Razpis za predsednika/predsednico Lekarniške zbornice Slovenije

 

 

Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana objavlja razpis za predsednika/predsednico Lekarniške zbornice Slovenije za mandatno obdobje štirih let

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:

 

Magister farmacije z licenco, ki je član zbornice oziroma predstavnik člana zbornice, in ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na odgovornih delovnih mestih ali pri vodenju lekarne, organizacijske sposobnosti, poznavanje zdravstvene problematike ter zakonodaje in znanje vsaj enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalnika.

 

Funkcija predsednika zbornice se bo opravljala profesionalno. Funkcija predsednika zbornice ni združljiva s funkcijami v organih političnih strank. Mandat predsednika zbornice traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednika bo izmed kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in oddali popolne ter pravočasne vloge, v skladu s Statutom Lekarniške zbornice Slovenije izbrala skupščina Lekarniške zbornice z volitvami.

 

Kandidat pisni prijavi na razpis priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, predstavitev dosedanjih delovnih izkušenj, kratek življenjepis ter predlog programa dela Lekarniške zbornice Slovenije za mandatno obdobje. Kandidat priloži tudi pisno izjavo, da nima funkcije v organih političnih strank. Vlogo s prilogami kandidat poda po pošti ali osebno, na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis za predsednika«.

 

Rok za prijavo je 5. junij 2020. Upoštevane bodo popolne vloge, ki bodo na Lekarniško zbornico Slovenije prispele do navedenega datuma oziroma bodo na ta dan oddane na pošto s priporočeno pošiljko.

 

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri po zaključenem postopku.

 Vse novice iz kategorije


© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane